Odborné vyšetření zraku

Oční prohlídka by měla odhalit nejen to, jak silné brýle potřebujete, ale také případné příznaky počínajících očních chorob.
Měření zraku provádíme v oddělené vyšetřovací místnosti. Pro vysokou přesnost měření a tím pro Vaši maximální spokojenost měření probíhá v následujících krocích:

  • Objektivní a subjektivní vyšetření refrakční vady do dálky
  • Binokulární měření refrakční vady, kontrola a korekce možných binokulárních poruch vidění do dálky i blízka – heteroforie
  • Vyšetření dioptrických hodnot do blízka
  • Vyšetření dioptrických hodnot na libovolnou Vámi definovanou pracovní vzdálenost (počítač, klavír, domácí a kutilské práce…)
  • Individuální poradenství ohledně volby nejvhodnější korekční pomůcky

Naše vyšetřovna je vybavena moderními diagnostickými přístroji, k dosažení vysoké přesnosti měření využíváme prověřené vyšetřovací metody.
Při vyšetření a stanovení výsledné korekce klademe důraz na subjektivní spokojenost klienta.
Do vyšetření jsou zahrnuty i testy zaměřené na odhalení projevů některých očních onemocnění. V případě, že při vyšetření zjistíme projevy očního onemocnění, upozorníme Vás a doporučíme k prohlídce u očního lékaře.

Jak často bych měl na vyšetření chodit?
Vyšetření zrakové vady optometristou nenahrazuje pravidelné preventivní prohlídky u očního lékaře, zaměřené na včasné odhalení závažných očních i celkových onemocnění.
Zrak je drahocenný smysl, o který je potřeba dobře pečovat. Proto Vám doporučujeme absolvovat oční vyšetření pravidelně alespoň jednou za dva roky, bez ohledu na to, zda brýle nosíte, nebo ne.

90 % lidí se bojí ztráty zraku
Nedávné výzkumy* odhalily, že devět z deseti lidí se bojí ztráty zraku více než ztráty kteréhokoli jiného smyslu. Také se však ukázalo, že veřejnost nemá dostatek informací a že není dostatečně seznámena s možnými zdravotními riziky.

  • 1 člověk ze 3 neabsolvoval v uplynulých dvou letech oční vyšetření
  • 1 člověk z 10 uvedl, že neabsolvoval oční vyšetření po dobu delší než 5 let
  • 48 % lidí odpovědělo, že zhoršení zraku jim způsobuje největší obavy
  • 87 % lidí odpovědělo, že by spíše absolvovalo oční vyšetření, pokud by vědělo, že odhalí zdravotní problémy
  • 68 % populace tvrdí, že prodělalo určitě problémy se zrakem