Kontaktní čočky

Pestrá nabídka typů kontaktních čoček poskytuje možnost prakticky každému nosit kontaktní čočky s maximálním pohodlím. Ideálním řešením je kombinace kontaktních čoček s brýlemi. Zejména sportovci jistě ocení větší rozsah zorného pole, menší riziko dislokace a nadměrného pohybu brýlí při dynamických aktivitách a pocit volnosti. V naší optice Vám poskytneme profesionální poradenství, komplexní odborné vyšetření, zácvik a manipulaci kontaktních čoček.

První aplikace kontaktních čoček

  • Anamnéza a zjištění Vašich potřeb a očekávání
  • Měření zraku (pokud jste již nositelem kontaktních čoček, je velmi důležité přijít bez nasazených kontaktních čoček) a měření zakřivení rohovky – keratometrie
  • Kontrola předního segmentu oka za pomoci štěrbinové lampy, diagnostika stavu slzného filmu
  • Volba správného typu kontaktní čočky
  • Aplikace vybrané kontaktní čočky do očí klienta optometristou
  • Kontrola usazení čočky na oku
  • Zácvik manipulace s kontaktní čočkou a odborné poradenství v péči o kontaktní čočky